Volvo Group Truck Center opnieuw gecertificeerd voor duurzaamheid

Het is al weer 12 jaar geleden dat Volvo Group Truck Center (VGTC) het certificaat Erkend Duurzaam behaalde en 2 jaar geleden dat een stap voorwaarts gemaakt werd met de uitbreiding naar certificering volgens de Erkend Duurzaam Plus normen. Onlangs is VGTC opnieuw ge-audit en is de geldigheid van het certificaat Erkend Duurzaam Plus weer met twee jaar verlengd.
Volvo Group Truck Center opnieuw gecertificeerd voor duurzaamheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de basis voor het Erkend Duurzaam certificaat. Getoetst wordt op het voldoen aan (internationale) wetgeving, CO2 emissies en energieverbruik. Daarnaast is medewerkerstevredenheid een belangrijk criterium. “Naast onze verantwoordelijkheid voor het gebruik van milieuvriendelijke materialen en energiezuinige apparatuur is de tevredenheid van onze medewerkers een belangrijk onderdeel in de bedrijfsuitvoering” zegt John Pauls, manager After Sales Operations bij VGTC. “Eén van de door medewerkers gewaardeerde voorbeelden is het vorig jaar geïntroduceerde vitaliteitsbudget. Door middel van dit vitaliteitsbudget wil Volvo Group Truck Center op positieve wijze de vitaliteit en gezondheid van haar medewerkers stimuleren en ondersteunen.”

Afval en Energie
Afval- en Energiebeheer zijn daarnaast de kernpunten van het Erkend Duurzaam Plus certificaat. Getoetst wordt op het verminderen van afval in combinatie met het duurzaam scheiden van de resterende verschillende afvalstromen. Ook het verminderen van energieverbruik en te lang in bedrijf houden van verouderde onzuinige apparatuur is een zwaarwegend punt in de audit. Met het certificaat Erkend Duurzaam Plus wordt dan ook direct voldaan aan de van overheidswege EED-verplichting. Pauls: “Met het introduceren van kleine milieu-eilandjes in onze werkplaatsen zien we dat het besef van verantwoord omgaan met ons afval verankerd is bij onze medewerkers. Hiermee hebben we onze afvalstromen goed in beeld,  beschermen we het milieu én besparen we kosten.” Over energiebeheer zegt hij: “We nemen onze verantwoordelijkheid als het gaat om vervanging van verouderde energie-onzuinige apparatuur. Bij iedere investering zien we steeds dat het toch weer nét iets zuiniger kan. Een belangrijke voorwaarde voor ons gezien de kernwaarden van Volvo voor o.a. duurzaamheid, maar zeker ook gezien de steeds stijgende prijzen voor energie.”

Duurzame producten
In de transportbranche speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid net als in de meeste bedrijfstakken een steeds grotere rol. Onder andere als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving gaan transportondernemers op zoek naar duurzame partners voor de aankoop en het onderhoud van hun wagenpark. Schonere transportoplossingen, lage CO2-uitstoot en een laag brandstofverbruik komen in ieder verkoopgesprek aan de orde. Ook zij elektrisch aangedreven voertuigen inmiddels in de hele productlijn van Volvo Trucks leverbaar als alternatief voor verbrandingsmotoren en gestreefd wordt hierbij naar een aandeel van 50% in 2030.

Erkend Duurzaam is het duurzaamheidskenmerk van de mobiliteitsbranche en een initiatief van het Instituut voor Duurzame Mobiliteit, opgericht in 2008 door BOVAG en RAI-vereniging.