Update Coronavirus

Zonder transport staat alles stil!

Volvo Group Truck Center neemt maatregelen zodat u door kunt rijden!

Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het indammen van het coronavirus zijn er in de werkplaatsen van Volvo Group Truck Center preventieve maatregelen van kracht. Voor monteurs, baliemedewerkers en alle andere medewerkers geldt dat fysiek contact tijdens onze werkzaamheden tot het minimale wordt beperkt.

Daarnaast is per direct besloten dat de werkplaats alleen toegankelijk is voor medewerkers van Volvo Group Truck Center. Mocht een chauffeur wachten op een reparatie dan kan hij of zij wachten in de voor hem/haar aangegeven ruimte. Hierbij moet rekening worden gehouden met ons hygiëne-protocol.

Het te woord staan van klanten en leveranciers aan de balie blijft mogelijk. Wij willen u vragen voldoende afstand te bewaren.

Overleggen met uw contactpersonen van onze sales of aftersalesafdeling zullen zoveel mogelijk via digitale kanalen of telefonisch worden uitgevoerd. Via deze communicatiekanalen zijn we ook altijd bereikbaar.

Wanneer er door voortschrijdend inzicht andere maatregelen nodig zijn, dan houden wij u op de hoogte. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze maatregelen en willen samen met u onze verantwoordelijkheid nemen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Volvo Group Truck Center.